Par Ogli

Ogles Misija

Mūsu misija: Samazināt pašnāvību riska izplatību
Latvijas populācijas vidū par  25%  līdz 2030. gadam un novērst
mentālās veselības problēmu parādīšanos,
izglītojot sabiedrību par to lielo nozīmi.

Sadarbībā mentālās veselības
atbalsta organizācijām un jomas ekspertiem rīkosim
pasākumus, kur tiekas mūzika, lekcijas un diskusijas
 par psihisko veselību Latvijā. Arī 2022. gada
 jūlija sākumā organizēsim labdarības festivālu Siguldas pils kvartālā, kur cilvēki vienkopus varēs gan redzēt izcilus
mūziķus, gan tikties ar Latvijas vadošajām psihiskās
veselības atbalsta organizācijām. Visa peļņa tiks novirzīta
 organizāciju darbam un sabiedrības izpratnes veicināšanai
pašnāvību un mentālās veselības jautājumos

Ogles komanda

Logo

Maigurs Cepurītis

Loģistikas vadītājs

Logo

Alise Cepurīte

Organizācijas projektu vadītāja
26441646

Logo

Maruta Grāvīte-Indrāne

Projektu koordinatore

Logo

Laura Liepiņa

Sociālo mediju satura vadītāja

Logo

Jānis Cepurītis

Vizuālās komunikācijas menedžeris

Logo

Anželika Jaunzema

Preses kontaktpersona

Logo

Toms Grīnvalds-Kalniņš

Galvenais dizaineris

Logo

Irena Cepurīte

Finanšu menedžere

Logo

Vents Feldmanis

Festivāla loģistikas menedžeris

Biedrības Statūti

Informāciju par biedrību var atrast Lursoft lapā. Mūsu darbība ir arī atspoguļota sabiedriskajos medijos. Informācija par biedrību un tās darbību tiek atspoguļota gan radio un televīzijā, gan arī avīzēs un žurnālos. Ja cilvēkiem ir vēlme uzzināt padziļinātu informāciju, tad laipni sniedzam ieskatu mūsu statūtos. Regulāri tiek rīkotas attālinātas sapulces, kur katram biedram ir tiesības izteikties un uzdot jautājumus. Sapulcēs notiek valdes locekļu atskaites par pagājušajām un gaidāmajām aktivitātēm, kā arī par izlietotajiem līdzekļiem. Biedrības budžets veidojas no projektiem, ziedojumiem un ģimenes ietaupījumiem (pašfinansējuma). Mūsu biedrībā darbojas sertificēts grāmatvedis, kas darbojas kā brīvprātīgais un atalgojumu nesaņem. Visas finansiālās atskaites un gada pārskati ir iesniegti VID. Tā kā mūsu mērķi un idejas ir atklāti runāt par mentālo veselību, pieņemt jebkādas cilvēku izpausmes un palīdzēt, ja ir problēmas, tad arī mūsu darbība izslēdz jebkāda veida diskriminācijas izpausmes.

 

Ar mums var sazināties

Visa veida informācija

info@oglefest.lv

Brīvprātīgie

volunteer@oglefest.lv

Pasākumi un projekti

events@oglefest.lv